БългарскиČeskyEnglishΕλληνικάFrançaisМакедонскиRomână
Пластични опаковки, кои што се разложуваат во природата
ТехнологиjатаКако делува?ПроизводиЕкологиjаСертификатиНаучни проучувања

Сертификати

Производите од дегрален го вклучуваат адитивот TDPA® на EPI Enviromental Products Corp. - Canada. За овие производи се издадени следните сертификати:
  • Сертификат за погодност за допир со прехранбени производи, спрема барањата на Европската Унија, вклучително за сообразност со директивите 89/109/EEC (Framework Directive) и 2002/72/EC (The Plastics Directive);
  • Сертификат за погодност за допир со прехранбени производи, спрема барањата на Американската агенција за храни и лекови;
  • Лабораториска анализа за разградување на производи од дегрален;
  • Лабораториска анализа за недостаток на тешки метали и никел во производи од дегрален;
Сертификатите и лабораториските анализи се претставуваат на заинтересирани лица и организации по писмено барање на е-маил degralen@ep-bags.com или факс +359 62 611-556. Барањето треба да ги содржува податоците за контакт на лицето – барател, како и целта за која што се потребни документите.
     (c) 2007 EXTRAPACK Ltd., Bulgaria     Информациjа за производи од ДЕГРАЛЕН - tel. +359 62 611-515